Halthedsdynamik i danske malkekvægsbesætninger

Formålet med projektet var at undersøge halthedsdynamikken i nogle danske malkekvægsbesætninger.

I Danmark såvel som i udlandet har tværsnitsundersøgelser fundet at mellem 12 og 65 % af malkekøer på et givet tidspunkt viser tegn på halthed, man ved dog ikke om det er de samme køer der er halte i lang tid eller gentagne gange eller om haltheden opstår og forsvinder hos mange forskellige køer i løbet af en given periode. Formålet med projektet var derfor at undersøge halthedsdynamikken i nogle danske malkekvægsbesætninger.