Er koen klar igen? – adfærd og velfærd hos malkekøer i forbindelse med raskmelding efter mastitis

Projektets formål er at beskrive malkekøers adfærd, kliniske tilstand samt mælkens karakteristika i dagene efter diagnosticeret mastitis for derved at…

Mastitis er blandt de oftest forekommende produktionssygdom hos malkekøer og hvert år behandles tusindvis af danske køer for sygdommen. Hidtil har mastitis forskning fokuseret på udpegning og behandling af syge individer, mens raskmelding typisk har været kædet sammen med mælkens egnethed til konsum. Det vides således ikke om dyrene har særlige behov under sygdommen eller om dyrenes velfærd normaliseres samtidig med at mælkens tilstand bedres.