Brug af rutinemæssigt indsamlede data fra klovbeskæring til vurdering af det generelle niveau af dyrevelfærd i malkekvægsbesætninger

Projektets formål er at beskrive om forekomsten af klovlidelser ved en rutinemæssig klovbeskæring kan sige noget om det overordnede niveau af…

Kan forekomsten af klovlidelser ved en rutinemæssig klovbeskæring sige noget om det overordnede niveau af dyrevelfærd i en malkekvægsbesætning? Det spørgsmål skulle nærværende projekt besvare. Vi sammenholdt forekomsten af klovlidelser i 30 malkekvægsbesætninger med et velfærdsindeks, som måler besætningens overordnede dyrevelfærd. Hvis der var en sammenhæng mellem de to ting, ville man kunne bruge forekomsten af klovlidelser som en indikator for andre velfærdsproblemer i besætningen. Resultaterne fra projektet viste imidlertid, at der ikke var nogen statistisk signifikant sammenhæng mellem de to mål og forekomsten af klovlidelser kan derfor ikke umiddelbart bruges som en indikator for besætningens dyrevelfærd.