Brok på transporten - er svin med brok egnede til transport?

Projektets overordnede mål var at bidrage med viden om, hvor dyrevelfærdsmæssigt belastede slagtesvin er dagen for slagtning – i perioden fra…

Mere end 150.000 gange om året skal der i Danmark træffes beslutning om en gris med udposning ved navleregionen er egnet til transport til slagteriet eller ej. Ifølge gældende praksis vurderes svin med broksække på under 15 cm i diameter og uden synlige læsioner på sækken generelt som værende egnede til tranport til slagteri, mens dyr med større navleregionsudposninger som udgangspunkt ikke er egnede. Der findes imidlertid ingen reel viden om, hvordan svin med navlestedsudposninger klarer sig under transporten.
Projektet bestod af hhv. et observationelt studium og