Benchmarking af dyrevelfærden i Danmarks og fem andre landes malkekvægsproduktion

I dette projekt foretages en sammenligning af dyrevelfærden inden for malkekvægsproduktionen på tværs af seks lande: Danmark, Nederlandene, Sverige,…

Sammenligningen sker på basis af en metode, der er udviklet i et tidligere ViD projekt. Med denne metode kan der ikke alene tages højde for de store forskelle i dyreværnslovgivning og øvrig lovgivning vedrørende malkekvæg, der er mellem landene, men også for forskelle i udbredelsen af mærkningsordninger og andre markedsdrevne tiltag til fremme af god dyrevelfærd. Projektets resultater vil tjene til at øge transparensen på et globalt marked for mejeriprodukter og et marked for kalve- og oksekød, som stammer fra malkekvægsproduktionen, og de kan samtidig inspirere til nye initiativer, der kan bidrage til yderligere at fremme velfærden for dyrene, der indgår i malkekvægsproduktionen. Projektet vil også på forskellig vis tjene til at dokumentere og raffinere den dansk udviklede metode til vurdering af dyrevelfærd på tværs af lande og forskellige typer af velfærdsinitiativer.