Anvendelse af sygebokse og kvantificering af halte køers behov i relation til velfærd

Med henblik på forbedring af syge og tilskadekomne malkekøers velfærd er formålet med projektet (1) at kortlægge forekomst, udformning og anvendelse…

Med henblik på fastlæggelse af retningslinjer for anvendelse af sygebokse, herunder valg af enkelt- kontra fællessygeboks, savnes viden om betydning af indretning og ophold i sygebokse for syge dyrs velfærd. En sådan viden vil danne baggrund for retningslinjer for landmanden ved håndtering af syge og tilskadekomne dyr og vil afklare for såvel landmand som kontrollant hvad ’omsorgsfuld behandling og opstaldning i passende rum’ indebærer.