Anvendelse af klinisk registreringer fra sundhedsrådgivningen til løbende overvågning af dyrevelfærd – potentiale og faldgruber

Formålet med dette projekt er, at undersøge sammenhængen imellem antibiotikaforbrug/dødelighed og de kliniske registreringer for bør- og…

Antibiotikaforbrug og dødelighed er almindeligt forekommende målinger til at beskrive dyresundhed og velfærdsbelastningen relateret til sygdom i husdyrbesætninger, fordi disse datatyper ofte er let tilgængelige. Det er derimod også velkendt, at beslutningsprocessen omkring sygdom og sygdomsbehandling kan variere en hel del imellem besætninger. Malkekvægsbesætninger, der deltager i sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul II, har rutinemæssige kliniske registreringer af grupper af risikodyr (nykælvere, goldkøer og nyfødte kalve). De kliniske registreringer foretages hver 1-3 uger på alle køer i fastlagte risikogrupper. De kliniske registreringer kan derfor betragtes som et bedre screeningssystem for sygdomsovervågning og derfor bidrage med et mere objektivt sygdomsmål end behandlinger.