Afdækning af dyrevelfærdsmæssige problemer ved bedøvelse og slagtning af slagtekyllinger

Projektet sigter mod at afdække dyrevelfærdsmæssige problemer i forbindelse med bedøvelse og aflivning af slagtekyllinger

Projektet gennemgår den nyeste forskning indenfor velfærd i forbindelse med bedøvelse og aflivning af slagtekyllinger i strømførende vandbad, med hovedvægten på tiden efter EFSA rapporten 2004. Baggrunden er implementeringen af EU forordning nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet. EFSA arbejder p.t. på en videnskabelig udtalelse om krav til elektriske indstillinger ved vandbadsbedøvelse af fjerkræ, og det anbefales at støtte anbefalinger og lign. op ad denne udtalelse fra EFSA, hellere end denne begrænsede opgave, der primært fokuserer på forskning efter 2004 og derfor ikke kan betragtes som udtømmende.