Adgang til drikkevand under lange transporter af drægtige kvier om vinteren – kortlægning og sikring af adgang

Formålet er at skaffe kendskab til hvordan det bedst sikres at kvier tildeles drikkevand under eksporter, og at vandet ikke fryser om vinteren,…

I de her år sender Danmark og en række andre EU-lande tusindvis af drægtige kvier til tredjelande såsom Rusland. Eksporten heraf har en betydelig værdi. Der findes meget lidt systematisk indsamlet viden om denne praksis, men myndighederne i for eksempel flere tyske delstater har/forsøger at få transporterne fra Tyskland indstillet pga. problemer med dyrevelfærd, såsom manglende eller utidssvarende hvilestalde på flere af de ruter, som tyske eksportører benytter. Netop disse lange ture får endvidere betydelig fokus fra såvel NGO’ere som politikere, og denne er også startet i Danmark, sådan at eksport af kvier til tredjelande pt er blandt de mest debatterede typer af eksport af levende dyr. Der er derfor brug for kendskab til hvordan centrale velfærdsudfordringer på rejserne (såsom adgang til drikkevand) bedst sikres, herunder kendskab til hvordan det gøres på tværs af EU’s medlemsstater idet det ikke kan udelukkes, at der er store forskelle mellem praksis i de forskellige lande.