Transport af kvæg og svin i Danmark og Europa - omfang og karakteristika

Transport af dyr har mange velfærdsmæssige konsekvenser, men der er stadig relativt lidt forskning på området.

I januar 2018 blev der oprettet en undergruppe om dyretransport under The EU platform on Animal Welfare, og både Aarhus Universitet og Københavns Universitet har i de senere år bidraget med ny forskning på området. Dyretransport får således øget fokus – også politisk - men der er fortsat mange uafklarede aspekter. Et udgangspunkt for en større forståelse for de udfordringer og dyrevelfærdsmæssige konsekvenser dyretransport indebærer kan være kendskab til omfanget af transport af kvæg og svin, både til levebrug og slagtning inden for Europa, og også kendskab til transport til tredjelande i det omfang, de tal er tilgængelige.

En rapport fra 2020 belyser omfanget af transport af svin og kvæg mellem EU's medlemsstater i årene fra 2014-2018. I rapporten omtales ydermere transport af dyr til tredjelande fra EU-lande inkl. Danmark.

Rapportens resultater dokumenterer, at dyr transporteres på tværs af EU's grænser i stort omfang, hvilket synes at afspejle et komplekst underliggende handelsmønster. Rapporten dokumenterer endvidere Danmarks store rolle i transport af levende dyr over landegrænser.

Danmark alene er således leverandør af ca. 60% af de grise, der krydser landegrænser med produktion til formål, og er også på kvægområdet ofte blandt de ca. 10 største eksportører af de forskellige dyregrupper. Rapporten fremlægger, dog i mindre grad, tal for eksport af dyr til tredjelande. Også her er Danmark velrepræsenteret. På tværs af dyregrupperne er Danmarks import af levende dyr ubetydelig. Transport af dyr er altid en belastning. Transporter behøver ikke at være længerevarende (>8t) fordi der krydses grænser, men vil formodentlig ofte være det. Alt andet lige er lange transporter ofte forbundet med større velfærdsmæssige udfordringer for dyrene end korte transporter. I rapporten beskrives mulige velfærdsmæssige konsekvenser ved de forskellige transportkategorier, samt mulige konsekvenser forbundet med transport af levende dyr til lande uden for EU.

Rapport over transport af kvæg og svin i Danmark og Europa – omfang og karakteristika