Kalves velfærd i økologiske besætninger

Borgerne forventer at økologisk mælkeproduktion har høj dyrevelfærd med køer, kvier og kalve på græs om sommeren. Det er derfor en stor udfordring i økologisk mælkeproduktion, at kalvedødeligheden i økologisk mælkeproduktion er relativt høj og højere end i konventionel mælkeproduktion.

Igennem et dansk projekt fra 2015  blev tres danske malkekvægbesætninger, 30 konventionelle og 30 økologiske, besøgt én gang i løbet af sommeren og én gang i løbet af vinteren. 

I projektet fandt man at kalvedødeligheden var afhængig af produktionssystem og man så den højeste dødelighed i økologiske besætninger hos kalve indtil fravænning.

Dødeligheden var højest hos de yngste kalve. Men ingen af sygdomsparametrene (diarré, næseflåd, hoste og øjenflåd) var afhængige af produktionssystem alene, men udviste en vekselvirkning til sæson.

Der blev fundet en vekselvirkning mellem produktionssystem og sæson for diarré og luftvejsinfektioner for de fleste aldersgrupper.

Projektet anbefalede at man for at forbedre kalvesundheden fokuserer på forebyggende foranstaltninger for at reducere risikoen for diarré og luftvejssygdomme i økologiske kalve især om vinteren og dermed reducere kalvedødeligheden og forbedre dyrevelfærden.

Rapport over kalves velfærd i økologiske besætninger