Hvor stammer vores familiedyr fra?

  • Alle familiedyr stammer fra dyr, der har levet i naturen
  • Der findes forskellige dyrearter og racer
  • Det er vigtigt at tænke over, hvilket dyr der passer til familien
  • Når vi ved, hvor dyret stammer fra, kan vi måske forstå dyret bedre

Hvor stammer vores familiedyr fra?

Alle vores familiedyr stammer fra vilde dyr, der har levet i naturen. Hunde stammer fra ulve. Ulve er flokdyr, der lever sammen i naturen. Derfor har vores hunde brug for kontakt med andre hunde og mennesker. Det er lidt anderledes med katte. De katte, vi holder som familiedyr, stammer fra vildkatte. De lever ikke i flok i naturen. Derfor har vores katte brug for mindre kontakt med mennesker. 

Dyr er forskellige

Det er vigtigt at tænke over, hvilket familiedyr der passer til familien. Hunde og katte er forskellige arter


Opgave 3


Selvom alle hunde er samme art og stammer fra ulven, kan de godt se forskellige ud og være gode til forskellige ting. De er forskellige racer. Andre familiedyr findes også i mange racer og kan se forskellige ud. Racerne kan have forskellige behov for fx motion og pleje. 

Er det godt at være nuttet?

Nogle mener, at familiedyr ser nuttede ud, når de har store øjne og flade snuder. Derfor er nogle racer af hunde og katte avlet til at have flade snuder og store øjne.


Opgave 4


Men de flade snuder kan give dyrene problemer med at trække vejret. Så kan det lyde, som om de snorker. I virkeligheden er det, fordi de har svært ved at få luft. 


Opgave 5

Hunde med flade snuder kan have svært ved at trække vejret. 

Hvad betyder ordet?

Stammer fra: 

Slægtninge, som man stammer fra. Du stammer fra dine forældre og bedsteforældre. 

Flokdyr: 

Dyr, der lever sammen i en flok. 

Arter: 

Dyr, der kan få unger sammen. Katte er én art, mens hunde er en anden art. 

Racer: 

Dyr af samme art, men som ser forskellige ud. En puddelhund og en labrador er af samme art, men forskellige racer. de kan få unger sammen, men ser forskellige ud. 

Avlet: 

Når mennesker vælger de dyr, der skal have unger sammen. Mennesker vælger dyrene, fx fordi de ser ud på en bestemt måde.