Dyrenes behov

  • Både mennesker og dyr har behov
  • Et behov har du brug for at få opfyldt, for at have det godt

Dyrenes behov

Et behov er noget, man har brug for at få opfyldt, for at have det godt. Derfor er dyrenes behov vigtige. I naturen har de vilde dyr også behov. Familiedyr har tit samme behov som de dyr, der lever i naturen, fx at sove og spise. Dine behov kan være forskellige fra dyrets. Dit behov for at kramme et dyr er måske ikke altid noget, dyret har behov for eller kan lide. 

Alle dyrenes behov er vigtige for deres velfærd. Men vi kan ikke altid opfylde dem på samme tid. Så må vi vælge. Det kaldes et dilemma

Kaniner lever i jordhuler i naturen og har behov for at komme ud, så de kan grave. Når vi holder dem i bur, kan de ikke grave. 


Opgave 6:

  • Tal i klassen om, hvilke behov I har, og om de er de samme som en kats behov. 
  • Tal derefter om, hvorvidt I helst vil være en indekat eller en udekat ud fra det, I ved om kattens behov. 
  • Hvad skal der til, for at katten har det godt? 

Sammen eller alene?

Mennesker har behov for at være sammen med andre mennesker. Det er, fordi mennesker er flokdyr ligesom hunde. Hunde har det bedst i flok. Derfor kan de have svært ved at være alene hjemme. Kaniner og marsvin er også flokdyr, der har behov for at være sammen med deres venner

Nogle dyr lever alene i naturen. De har ikke det samme behov for at være sammen med andre. 

En hamster lever alene i naturen og skal derfor holdes alene. En hamster vil nemlig slås, hvis den er sammen med andre hamstere. I naturen er hamstere kun sammen, når de skal have unger. 

Hamstere lever alene, men kan stadig synes, det er dejligt at komme ud og blive nusset, når bare de er vant til det. 

Rovdyr eller byttedyr?

Et rovdyr jager og dræber sit bytte for at æde det. Selvom et rovdyr får foder serveret, har det alligevel behov for at jage eller lege, at det fanger et bytte. Det er nemlig en del af dets naturlige adfærd

Byttedyr er fx kaniner og fugle. De har behov for at kunne gemme sig eller holde udkig, også selvom der ikke er rovdyr i nærheden. Hvis de har en hule eller et sted at holde udkig, er de mere trygge


Opgave 7

Hvad betyder ordet?

Behov: 

Noget, man har brug for, for at have det godt. Både mennesker og dyr har behov.

Dilemma: 

Hvis du skal vælge mellem to lige gode eller lige dårlige ting.

Venner:

Nogle man kender og kan lide at være sammen med. 

Rovdyr:

Et dyr, der jager og æder andre dyr. 

Bytte/byttedyr:

Et dyr, der jages og ædes af et andet dyr (eller menneske). 

Adfærd:

Den måde, et dyr (eller menneske) opfører sig på. 

Trygge: 

Når man føler sig sikker og ikke er bange, så er man tryg.