Kortlægning af livsvilkår for danske privatejede katte

Den måde, hvorpå huskatte er holdt og opdrættet har ændret sig dramatisk i løbet af de sidste to århundreder. Især holdes et betydeligt antal katte indendørs, de fleste af dem er kastreret, og mange er selektivt avlet. Dette har sandsynligvis konsekvenser for deres velfærd. Enkelte studier linker boliger, kastrations status og avl hos katte til risikoen for velfærdsproblemer.

En undersøgelse fra 2015, er den første til at kvantificere disse risici og dokumentere forekomsten af risikofaktorer. Den bygger på resultaterne fra et spørgeskema sendt til et repræsentativt udsnit af den danske befolkning.

Projektet fandt at katte uden adgang til udeareal havde betydeligt flere adfærdsmæssige problemer end fritgående katte; at en mindre andel af katte med konstant adgang til udeareal havde få af de undersøgte adfærdsmæssige problemer; og at ikke kastrerede katte havde signifikant flere adfærdsmæssige problemer end neutraliserede katte. Endelig havde væsentligt flere racekatte end huskatte sundhedsmæssige problemer. At blive holdt indendørs og at være en racekat er derfor væsentlige risikofaktorer for adfærdsmæssige eller sundhedsmæssige problemer forbundet med nedsat velfærd hos privatejede katte. En rimelig antagelse er at det betyder at katte ejere ikke er tilstrækkelig gode til at aktivere katte. En undersøgelse af hvilke ressourcer og metoder for aktivering der er mest effektive for at forhindre adfærdsproblemer kunne give god viden til rekommandationer til katte ejere. Indenfor forskningen på hund indgår meget hyppigt race som en vigtig faktor for at forklare forskelle mellem individer.

Kortlægning af livsvilkår for danske privatejede katte