Avl for forbedret velfærd hos racehunde

I Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende Avl af Dyr (FVM, 2013) påpeges ”en række alvorlige velfærdsmæssige problemer knyttet til avl af racehunde”. Disse problemer er ifølge rapporten både forårsaget af avl efter ekstreme egenskaber (såkaldt overtypning) og af øget forekomst af arveligt betingede sygdomme, der bl.a. er baseret på avl med for få individer. Rapporten indeholder en række anbefalinger til, hvordan man kan forsøge at løse problemerne og en af anbefalingerne lyder, at der bør skabes større gennemskuelighed mht. forekomsten af sundhedsproblemer blandt familiedyr samt konsekvenser vedrørende avl af hobby- og familiedyr.

Der findes omfattende videnskabelig dokumentation for sammenhængen mellem avl for ekstreme træk hos racehunde og forekomsten af forskellige sygdomme, der ikke alene påvirker livslængden hos de berørte hunde, men også har dramatiske konsekvenser for hundenes velfærd. Tidligere har fokus for dette problem især været rettet mod udstillingsverdenen og raceklubberne, men som det også fremgår af Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende Avl af Dyr er det ikke muligt at ændre avlen gennem påvirkning af raceklubberne alene. Det er nødvendigt at påvirke efterspørgslen efter de ekstreme hunde. Der er endnu ikke foretaget meget forskning af, hvad der får potentielle hundeejere til at efterspørge brachycephale racer og andre racer med ekstreme træk. Der foreligger dog et veterinært speciale, hvor der dels er foretaget en litteraturgennemgang, og dels er gennemført kvalitative interviews med ejere af brachycephale hunde (Hansen, 2012: Besnærende brachycephalt). Disse interviews peger, i lighed med et britisk studie (Packer et al: Do dog owners perceive the clinical signs related to conformational inherited disorders as ‘normal’ for the breed? A potential constraint to improving canine welfare, Animal Welfare 2012, 21(S1)), på, at ejere af bulldogs ser snorke- og gryntelyde som normale og charmerende træk ved racen, og ikke som et tegn på vejrtrækningsproblemer. Ved at øge vores viden om holdninger og forventninger samt overvejelser omkring anskaffelse af hunde blandt ejere af hunde med og uden ekstreme træk, er det muligt at forbedre forståelsen af, hvad der påvirker efterspørgslen efter ekstreme hunde. Med en sådan forståelse, vil det blive muligt at iværksætte tiltag, der kan påvirke de potentielle hundeejere i retning af at vælge sundere hunde.

Et studie fra 2014 viser, at blandt andet, ejerne af de brachycephale racer i gennemsnit er tættere knyttet til deres hunde end ejerne af cairn terriere. Desuden fremgår det, at ejerne af visse ekstreme racer, ikke mindst chi-hua-hua, i meget begrænset omfang søger information, inden de anskaffer sig hund. De fundne resultater understøtter hypotesen om, at det for at forebygge velfærdsproblemer hos brachycephale hunde er nødvendigt at fokusere på holdninger hos potentielle hvalpekøbere.

Rapport over avl for forbedre velfærd hos racehunde