Lærervejledninger

0.-3. klasse opfylder materialet følgende mål:

 • Eleven kan gennemføre undersøgelser omkring dyrevelfærd
 • Eleven kan indgå i en snak omkring dyrevelfærd
 • Eleven kan tale om interesseforskelle i forbindelse med dyrevelfærd

Lærervejledning 0.-3. klasse

4-6 klasse opfylder materialet følgende mål:

 • Eleven kan gennemføre undersøgelser omkring dyrevelfærd.
 • Eleven har viden om sammenhængen mellem fødevareproduktion og dyrevelfærd
 • Eleven kan indgå i en snak omkring dyrevelfærd.
 • Eleven kan tale om interesseforskelle i forbindelse med dyrevelfærd.

Lærervejledning 4.-6. klasse
 

7-9 klasse opfylder materialet følgende mål:

 • Eleven kan designe og gennemføre egne undersøgelser omkring dyrevelfærd.
 • Eleven kan diskutere interesseforskelle i forbindelse med dyrevelfærd og bæredygtig produktion.
 • Eleven kan forklare konsekvenser ved udnyttelse af naturgrundlaget.
 • Eleven har viden om og kan undersøge forbrugsvarers vej fra ressource til butik.
 • Eleven kan belyse dyrevelfærd fra en naturfaglig vinkel.

Lærervejledning 7.-9. klasse