ViD konferencen 2022 om Dyrevelfærdsmærker og andre markedsdrevne initiativer til at fremme dyrevelfærd

Konferencen afholdes den 14. november i København. Formålet med konferencen er at give en status for udviklingen af markedsdrevet dyrevelfærd inden for produktion af kyllingekød, svinekød, mælk og andre mejeriprodukter samt kalve- og oksekød. Samtidig vil der blive lagt op til en diskussion af fremtidsmuligheder, herunder vedrørende balancen mellem lovbestemt og markedsdrevet dyrevelfærd.

Publiceret 24. juni 2022

Link til yderligere beskrivelse og tilmelding findes her