Pålidelighed og gyldighed af bidmærker som velfærdsindikator hos mink

Formålet med denne undersøgelse har været at undersøge om de sorte pletter der kan registreres på lædersiden af minkskind efter pelsning, og som er…

Formålet med denne undersøgelse har været at besvare følgende fire spørgsmål:

  • Kan kunstige bid genfindes som bidmærker efter pelsning?
  • Er bidmærkerne kun genkendelige, hvis biddene påføres mens vinterpelsen vokser?
  • Er bidmærkerne lettere at genkende hos mørke mink end hos lyse mink?
  • Øges antallet af bidmærker jo længere tid mink holdes i grupper?