Kortlægning af livsvilkår for danske privatejede katte

Formålet med projektet var at foretage en repræsentativ undersøgelse af danskeres hold af og forhold til katte. Undersøgelsen skulle tjene til at…

Formålet med projektet var at afdække, hvordan danske ejerkatte lever og bliver passet. Vi fokuserede på flg. områder: 1) Hvor stor en del af befolkningen, som holder kat eller har holdt kat tidligere; 2) Om kattene lever inde eller har adgang til at komme ud og de velfærdsmæssige konsekvenser heraf; 3) Fordelingen mellem race- og ”huskatte”; 4) Hvor meget ejerne investerer i veterinær og anden pleje af deres katte; 5) Hvad ejere gør for at aktivere deres katte. 6) Danskernes holdning til katte både deres egne, andres og vilde katte.