Kortlægning af initiativer til at hindre eller forebygge arvelige sygdomme og avl af ekstreme fænotyper hos hunde

Projektet vil, på tværs af en række vestlige lande, undersøge effekten af flg. typer af initiativer til at modvirke negative konsekvenser af hundeavl:…

I dette projekt vil der blive fulgt op på resultater fra et netop afsluttet projekt om hundelovgivning i en række vestlige lande, og effekterne af lovgivningsinitiativer til at forbedre hundeavlen, som er taget i Nederlandene, Tyskland og andre lande vil blive undersøgt nærmere. Forskningsmæssige initiativer, der på tværs af de vestlige lande er taget til at afdække omfanget af og årsagerne til forskellige problemer relateret til avlen af hunde, vil blive kortlagt. Endvidere vil initiativer inden for den etablerede hundeavl i forskellige lande, til at bekæmpe arvelige lidelser hos hunde, blive undersøgt. Endelig vil initiativer til at oplyse og påvirke holdninger hos kommende hundeejere blive forsøgt kortlagt på tværs af lande.