Avl for forbedret velfærd hos racehunde

Det overordnede formål med forskningsprojektet Avl for forbedret velfærd hos racehunde var at bidrage til forebyggelsen af avlsrelaterede…

Projektet indenholder to delmål.

Det første delmål var at undersøge muligheder for og udfordringer ved at
udvikle og implementere et sygdomsregister for familiedyr i Danmark. Implementering af et sådant system hos en væsentlig andel af danske dyrehospitaler og -klinikker vil kunne skabe grundlag for at følge udviklingen af avlsbetingede velfærdsproblemer hos racehunde og dermed skabe det nødvendige videns grundlag for at iværksætte initiativer til at forebygge disse. Det andet delmål var at undersøge, hvilke holdninger og forventninger hos hvalpekøberne, der skaber grobund for avl af hunde med ekstreme træk og deraf følgende øget sygdomsforekomst, fx avl af hunde med meget korte snuder.