Mindre smerterelateret stress hos løse, farende søer

Faring anses for at forårsage stress og være en smertefuld proces. Sammentrækninger af livmoderen efter faring samt livmodersammentrækninger i forbindelse med diegivning antages at føre til varierende grad af smerte.

Et projekt fra 2017 havde til formål at mindske smerterelateret stress (målt som cortisol-niveau) hos løse, farende søer gennem smertelindring af soen umiddelbart efter faring.

Endvidere blev det undersøgt, hvorvidt søer med faringsrelaterede problemer havde særlig gavn af smertestillende. Der indgik i alt 435 løse søer i forsøget fordelt på tre besætninger.

I de tilfælde hvor søerne var syge og landmanden tildelte behandling ud over forsøgsmedicin, havde søer i placebo-gruppen dog en signifikant højere kortisolkoncentration i spyt sammenlignet med søer i meloxicam-gruppen.

Når man sammenligner resultaterne i denne rapport med resultaterne fra ViD-projektet fra 2016, ses der generelle fordele ved benyttelse af NSAID'er for både syge og ikke-syge søer, der oplever ubehag. I ViD-projektet fra 2016 så ubehag hos færre af de søer, der fik smertestilledene sammenlignet med de søer, der fik placebo. 

Dette tyder på at tildeling af smertestillende i forbindelse med behandling af syge søer er vigtigt i forhold til at reducere stress og ubehag.

Rapport vedr. mindre smerterelateret stress ved smertelindring af løse, farende søer