Pålidelighed og gyldighed af bidmærker som velfærdsindikator hos mink

Projektet har dokumenteret brugen af bidmærker som en anvendeligt parameter for minks erfarede velfærd og dermed et nyttigt værktøj til vurdering af de velfærdsmæssige konsekvenser ved forskellige kombinationer af gruppeindhusning af mink. Projektet har ligeledes dokumenteret at anvendeligheden af bidmærker som udtryk for den sociale tolerance mellem mink er tidsmæssig begrænset til den fase hvor vinterpelsen er i vækst samt begrænset til mink med mørk pels. Projektets resultater støtter følgende hypotese om dannelse af bidmærker. Minkpelsens farve er bestemt af melaninkornenes antal og form. Mørke melaninkorn giver mørke mink og lyse melaninkorn giver lyse mink. Melaninkornene produceres i hårfolliklerne når de befinder sig dybt i huden og er i vækstfasen. Derfor fremtræder det umodne skind mørkt på lædersiden. Ved pelsmodning er hårfolliklerne trængt op i det øverste lag af huden og de er stoppet med at producerer melaninkorn. På det modne skind er lædersiden derfor lys. Hvis hårfolliklerne på grund af bid ødelægges i vækstfasen kan man tænke sig følgende to situationer: 1) Melaninkornene trænger ud af hårfolliklen og indlejres i huden eller 2) at de ødelagte hårfollikler med de mørke melaninkorn forbliver dybt nede i huden. Begge situationer giver en logisk forklaring på, at det er muligt at registrere bidmærker (sorte pletter) på det modne skinds lyse læderside. I projektet havde vi ligeledes planlagt en histologisk undersøgelse af bidmærker for at konfirmere at bidmærker var melaninkorn i hypodermis. Desværre opstod der en fejl i analyse af de indsamlede biopsier hvorved dette punkt ikke kunne opfyldes i projektet.

Rapport over pålidelighed og gyldighed af bidmærker som velfærdsindikator hos mink