Velfærdsproblemer hos slagtekyllinger

Et projekt fra 2013 havde til formål at undersøge om danske slagtekyllinger med gait-score 2 (GS2), har smerter, samt hvilke patologier hos kyllinger med gait-score 2, der var relevante at undersøge nærmere i fremtiden for at forbedre velfærden. Gait-score 2 er defineret ved ”kyllingen går med lettere ujævn og let haltende gang (klar defekt, der ikke hindrer bevægelse)”. En undersøgelse har vist at 83% af de over 100 millioner danske slagtekyllinger har GS2.

Resultaterne bekræfter at GS2 kategorien sandsynligvis er sammensat af forskellige diagnoser, der kan variere i velfærdskonsekvenser. Der bør derfor fokuseres på de forskellige årsager til GS2 og deres påvirkning af slagtekyllingers velfærd i fremtiden.

Resultaterne tyder ydermere på at selv lette grader af hasesvidninger kan påvirke GS2 kyllingernes velfærd. Der bør derfor fokuseres på hasesvidninger og ikke kun på trædepudesvidninger hos slagtekyllinger.

Rappport over velfærdsproblemer hos danske slagtekyllinger