NordCaw (Nordic Network for Communication Animal Welfare) er et Nordisk samarbejde om at kommunikere dyrevelfærd. ViD eller DCAW (Danish Center for Animal Welfare) indgår i dette samarbejde. 

Formålet med NordCaw

Formålet med NordCAW er at facilitere kommunikation om dyrevelfærd og relaterede emner igennem et samarbejde mellem forskningsinstitutioner, myndigheder, primære producenter og den brede offentlighed i Norden.

Medlemmer af NordCaw

Medlemmer af NordCaw inkluderer: dyrevelfærdscentre på ministerium, regerings- og universitetsniveau fra Norge, Finland, Danmark og Sverige.

I forummet arbejdes der for at opbygge opbygge et netværk og udvide samarbejdet imellem de nordiske lande omkring aktuelle emner inden for nordisk dyrevelfærd.

Andre nordiske lande som Island og Færøerne samt de baltiske lande Letland, Litauen og Estland inviteres også til at være en del af NordCAW.

Du kan finde NordCaws internationale hjemmeside her