Vurdering af juridiske konsekvenser ved brug af dyrebaserede mål i velfærdskontrol

Formålet med projektet var at undersøge muligheden for anvendelse af dyrebaserede velfærdsmål i lovgivning og certificeringsordninger (nuværende…

Målet med projektet var at undersøge muligheden for anvendelse af dyrebaserede mål i lovgivning og certificeringsordninger sammenlignet med nuværende lovgivning, der næsten udelukkende omfatter ressourcebaserede mål (fx belægningsgrad og båsestørrelse) og ledelsesbaserede mål (f.eks. alder ved halekupering eller brug af bedøvelse).