Slagtning af drægtige kvæg og svin

Målene med studiet var at

•Udvikle og validere et værktøj til estimation af alderen af kvægfostre

•Bestemme forekomsten af drægtige søer og kvæg i…

Et af formålene med hold af svin og kvæg er kødproduktion, hvor dyrene bringes til slagtning. Reproduktion er en væsentlig parameter i både svine- og kvægproduktionen, ligesom dyrenes sundhed spiller en central rolle. De tre parametre skal spille sammen for, at produktionen kan opretholdes. Slagtning af drægtige dyr kan således være en naturlig konsekvens af, at landmænd har et kontinuert fokus på, at dyrene kan reproducere, mens de samtidig skal have fokus på at have sunde dyr.