Mindre smerterelateret stress ved smertelindring af løse, farende søer

Projektet havde til formål at mindske smerterelateret stress (målt som cortisol-niveau) hos løse, farende søer gennem smertelindring af soen…

Der indgik i alt 435 løse søer i forsøget fordelt på tre besætninger. Søerne blev inddelt i to grupper og tildelt henholdsvis oral meloxicam og placebo. Fra 152 af disse søer blev der udtaget spytprøver kl 10, 13 og 16, hvori kortisolkoncentrationen blev målt. Ved hver prøvetagning blev soens reaktion på observeren noteret. Under forsøget blev der registreret en række faringsrelaterede risikofaktorer, såsom paritet og fødselshjælp og smerte forud for forsøgsstart blev vurderet ud fra en kort klinisk undersøgelse af søerne.