Etablering af et Benchmark-redskab til løbende vurdering af velfærden for grise, slagtekyllinger og malkekvæg i Danmark og fire sammenlignelige europæiske lande

I dette projekt vil grundlaget for en fremtidig systematisk dataindsamling sikres, så der løbende kan laves opdaterede Benchmark mål for dyrevelfærden…

Siden 2018 har en række forskere ved KU arbejdet på at udvikle en ny metode til estimering af dyrevelfærd på nationalt niveau inden for de vigtigste dyrearter i dansk husdyrproduktion. Metoden gør det muligt at sammenligne den samlede effekt af forskellige velfærdsinitiativer i form af henholdsvis lovgivning og markedsdrevet dyrevelfærd. Samtidig kan man måle dyrevelfærdsniveauet i relation til både den nationale produktion og det nationale forbrug.