BRUGBOXEN – betydning af brug af sygeboks til køer med mastitis for dyrenes recovery, velfærd og produktion

Projektets formål var at undersøge betydningen af opstaldning af malkekøer med moderat klinisk mastitis i sygeboks for dyrenes adfærd, raskmelding of…

Yverbetændelse er en hyppig produktionssygdom hos malkekøer. Selv relativt milde tilfælde ændrer dyrenes adfærd (ligger mindre). Køer med yverbetændelse sættes typisk ikke i sygeboks, selvom ophold deri kan have betydning for deres velfærd - det bløde underlag kan f.eks. tillade normalisering af liggetid og fremme raskmelding. Projektet undersøgte betydningen af opstaldning af malkekøer med moderat yverbetændelse i sygeboks for adfærd, produktion og raskmelding i dagene efter diagnosen.