ViD startede i 2010 og har igennem alle årene afholdt en årlig konference om dyrevelfærd. 

Programmer og oplæg fra tidligere års konferencer er samlet her på siden.

ViD-konferencen 2019

Når dyr flyttes

Videncenter for Dyrevelfærd afholder den 5. november 2019 konference med temaet "Når dyr flyttes".

Du finder programmet for konferencen her

Konferencen afholdes i år i samarbejde med Aarhus Universitet 

ViD-konferencen 2018

Egenkontrol og forebyggelse af halebid

Videncenter for Dyrevelfærd afholder den 22. oktober 2018 konference med temaet "Egenkontrol og forebyggelse af halebid".

ViD-konferencen 2017

Joint DCAW and NordCaw Animal Welfare Conference

University of Copenhagen is, in collaboration with Danish Centre for Animal Welfare (DCAW) and the Nordic Network for Communicating Animal Welfare (NordCAW) arranging a two-day conference on animal welfare.

ViD-konferencen 2016

Dyrevelfærd for fremtiden

Videncenter for Dyrevelfærd afholder den 17. november 2016 konference med temaet 'Dyrevelfærd for fremtiden'.

Du finder hele programmet for konferencen her

ViD-konferencen 2015

Improving pig welfare - what are the ways forward

Konferencen "Improving Pig Welfare – What Are the Ways Forward" løb af stablen april 2015. Konferencen og rapporten fokuserer på de væsentligste elementer i svinehandlingsplanen og forsøger at formulere svinevelfærdens største udfordringer og muligheder for forbedring.

ViD-konference 2014

Det rige liv - berigelse på tværs af dyrearter

Med temaet "Det rige liv – berigelse på tværs af dyrearter" afholdt Videncenter for Dyrevelfærd den 20. november 2014 sin årlige konference. Konferencens bød på indlæg om miljøberigelse i bred forstand.

Fødevareminister Dan Jørgensen åbnede konferencen, og derefter var der indlæg med udgangspunkt i den nyeste nationale og internationale forskning på området.

Eftermiddagen bød på en postersession med forskningsprojekter, der finansieres af og udføres i regi af ViD. Projekterne blev inden postersessionen præsenteret mundtligt som en lille appetitvækker. Samtlige præsentationer og postere er præsenteret i konferencens abstracthæfte.

Du finder abstracthæftet fra konferencen her

ViD-konference 2013

Dyr-menneske-relationen. Hvad betyder den for dyrevelfærden?

Med temaet "Dyr-menneske-relationen – hvad betyder den for dyrevelfærden?" kredsede indlæggene på Videncenter for Dyrevelfærds konference 2013 om betydningen af relationen mellem mennesker og dyr for dyrevelfærden, i forhold til såvel landbrugets produktionsdyr som familiedyr og heste.

Dagens program

Indlæggene på ViD’s konference den 21. november 2013 omhandlede bl.a. frygt og aggression hos dyr, stockmanship (godt landmandskab) i teori og praksis, den etiske vinkel på de incitamenter, vi har til at holde dyr, og samspillet mellem dyrevelfærd, offentlig tillid og professionel husdyrproduktion.
 
Konferencen bød på en åbningstale ved fødevareminister Karen Hækkerup samt indlæg ved indlægsholdere fra forskningsverdenen, myndighederne og primærproduktionen.

Om eftermiddagen var der en postersession med præsentation af de forskningsprojekter, der finansieres af og udføres i regi af ViD.

Konferencens præsentationer og postere kan downloades nedenfor.

Download program for ViDs konference i 2013
Download abstracthæfte fra konferencen

ViD-konference 2012

Syge dyrs adfærd - er den god nok?

Videncenter for Dyrevelfærds konference 2012  handlede om dyrevelfærd hos syge og tilskadekomne dyr med udgangspunkt i den nyeste forskning på området.

Dagen bød på en åbningstale ved fødevare​minister Mette Gjerskov samt indlæg ved indlægsholdere fra forskningsverdenen, myndighederne og primærproduktionen.

Indlæggene omhandlede bl.a. sygdomsadfærd og indikatorer for sygdom og velfærd, håndtering af sygdom i en økologisk malkekvægsbesætning, transportegnethed og den etiske vinkel på håndtering af syge og tilskadekomne dyr i produktionen.

Om eftermiddagen var der en postersession med præsentation af de forskningsprojekter, der finansieres af og udføres i regi af ViD.

Som afslutning på konferencen var der en paneldebat med paneldeltagere fra Fødevarestyrelsen, Aarhus Universitet, Økologisk Landsforening, Videncenter for Landbrug og Dyrenes Beskyttelse.

Download abstracth​​​​æfte fra konferencen

Program for ViDs konference i 2012

ViD-konference 2011

Markedsdrevet dyrevelfærd

Med temaet "Markedsdrevet Dyrevelfærd" afholdt Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) den 2. november 2011 sin årlige konference. På denne side kan du downloade præsentationer, postere og abstracthæfte fra konferencen.

​​På konferencen den 2. november belyste en række​​​ indlægsholdere fra ind- og udland temaet ”markedsdrevet dyrevelfæ​rd” fra forskellige vi​nkler ​og satte fokus på, hvordan vi som forbrugere og via markedsdrevne kræfter kan drive forbedringer af dyrevelfærd fremad.

Program for konfer​​encen 2011

​Hvem deltog i konferencen?

Knap 200 personer deltog i konferencen, bl.a. fødevareminister Mette Gjerskov, folketingspolitikere, dyrevelfærdsforskere fra universiteter og forskningsinstitutioner, repræsentanter fra Fødevarestyrelsen, Justitsministeriet, landbrugsorganisationerne, Dyrlægeforeningen, Rigspolitiet, slagterierne, detailbranchen og dyreværnsorganisationerne.

Hvor kan jeg læse mere?

I konferencens abstracthæfte kan du læse mere om konferencens program, om indlægsholderne og deres oplæg samt de 13 igangsatte forsknings- og udviklingsprojekter i regi af ViD.

Download abstracthæfte

ViD-konference 2010

Åbningskonference

18. november 2010 afholdt Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) sin første konference.

Ca. 100 personer deltog i konferencen, bl.a. fødevareminister Henrik Høegh, justitsminister Lars Barfoed, dyrevelfærdsforskere fra universiteterne, Fødevarestyrelsen, landbrugs-organisationerne, Dyrlægeforeningen, politiet og dyreværnsorganisationerne.

Se programmet for åbningskonferencen her