ViD-konferencen 2021

I 2021 afholdes ViD konferencen d. 10. november i Aarhus. Temaet er Hold af Dyr i Naturen. 


Dyr holdes i naturen til andre formål end produktion af kød og mælk. Dyr i naturnationalparker holdes for at opnå en ønsket natur med høj biodiversitet, 
og dyr i naturen har også ofte rekreative formål. Hvordan er dyrenes velfærd, og hvad er vores ansvar retsligt og etisk?

Herunder findes program samt præsentationer fra konferencen: 

Program

Hvorfor holder vi store dyr i naturen for naturens skyld? v. Jens-Christian Svenning

Animals on their own - experience from the Netherlands, v. Renee Meissner

Hold af dyr i naturen - etiske perspektiver, v. Peter Sandøe

Hold af dyr i naturen - hvad siger loven? v. Tom Bengtsen

Velfærd hos store græssere på naturarealer, v. Janne Winther Christensen

Should animals in nature be wild or tame? v. Katy Overstreet

Menneskers relation til dyr i naturen, v. Karen Thodberg